BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 dot. PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE DIALOGU TECHNICZNEGO

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis techniczny i BIOZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (1 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (2 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (3 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (4 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (5 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (6 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (7 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (8 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (9 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (1 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (2 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (3 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (4 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (5 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (6 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (7 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (8 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (9 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (10 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (11 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (12 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (13 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (14 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (15 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (16 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (17 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (18 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (19 plik)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ginekologia)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Laryngologia)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ortopedia)

Książka przedmiarów prac budowlanych (łącznie)

Informacja o udostępnieniu pików książki przedmiarów w wersji ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ginekologia) wersja ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Laryngologia) wersja ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ortopedia) wersja ath

Książka przedmiarów prac budowlanych (łącznie) wersja ath

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PISMO MODYFIKCJA

MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

 

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Partnerzy

lodz-widzew-centrum-medyczne-lekarz-partner-1-nfz.jpglodz-widzew-centrum-medyczne-lekarz-partner-2-wizja.jpglodz-widzew-centrum-medyczne-lekarz-partner-3.jpg