E-recepta, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową wersję w/w dokumentów. 

E-receptę, realizuje się w aptece na podstawie czterocyfrowego kodu, który można otrzymać: 

 • e-mailem,
 • SMS-em,
 • telefonicznie lub
 • od lekarza wydruk informacyjny w postaci papierowej. 

E-RECEPTĘ MOŻNA ZREALIZOWAĆ W CIĄGU 30 DNI W KAŻDEJ APTECE W POLSCE. 

Uwaga! Leki z jednej recepty można zrealizować w kilku aptekach, jednak wykupienie części przepisanego leku spowoduje konieczność dokończenia zakupu w tej samej aptece.

E-SKIEROWANIE NIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE OSOBIŚCIE W CIĄGU 14 DNI – wystarczy telefonicznie w rejestracji wybranej placówki podać numer PESEL i czterocyfrowy kod, który można otrzymać:

 • e-mailem,
 • SMS-em,
 • telefonicznie lub
 • od lekarza wydruk informacyjny w postaci papierowej

Można je otrzymać na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.

ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE
Pacjent decyduje w którym sklepie lub aptece je realizuje (muszą mieć podpisaną umowę z NFZ). KAŻDE ZLECENIE ma swój unikalny numer identyfikacyjny, który można otrzymać:

 • e-mailem,
 • SMS-em,
 • telefonicznie lub
 • od lekarza wydruk informacyjny w postaci papierowej.

Obowiązuje zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog, lekarz poz np. na pieluchomajtki, worki stomijne, cewniki. Od 1 stycznia br. wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas konsultacji pacjenta, teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
 • 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ
  Uwaga! Nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły.