BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Sprawa nr MCM”W” 1/2017

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwienia odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Sprawa nr MCM"W"/21/2016"

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „sprzedaż i dostawę produktów leczniczych oraz środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych do Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Sprawa nr MCM"W"/22/2016

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 16,00m2 w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „wynajem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 58,45 m2 znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego157"

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „Sprzedaż i dostawę środków chemicznych

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „Sprzedaż i dostawa artykułów piśmiennych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek".

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Konkurs ofert na wynajem lokali o powierzchni 58,45 m2 w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki przetargu na badanie sprawozdania finansowego 2016 r.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi ogłasza przetarg na badanie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy 2016 r. dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza przetarg na przebudowę rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki przetargu na badanie sprawozdania finansowego 2015 r.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza pisemny przetarg na badanie sprawozdania finansowego 2015 r.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki przetargu na dostawe i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Dostawa i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki przetargu na badanie sprawozdania finansowego 2014 r.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza pisemny przetarg na badanie sprawozdania finansowego 2014 r.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki II pisemnego przetarg na na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza II pisemny przetarg na na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza przetarg na na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 przedstawia wyniki przetargu na wykonanie prac budowlanych.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni "Widzew".

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 przedstawia wyniki przetargu na wynajem lokalu przeznaczonego na pracownię tomografii komputerowej.

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza przetarg na wynajem lokalu przeznaczonego na pracownię tomografii komputerowej.