W ramach programu wykonana będzie kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwwskazania do szczepienia i ocena ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych – zebranie wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego oraz wykonanie szczepienia. 

W bieżącym sezonie szczepimy za pomocą szczepiopnki Vaxigrip TetraJest to nowoczesna szczepionka 4-walentna - oznacza to, że zawiera 4 szczepy wirusa grypy dla szerszej ochrony.


​Program jest bezpłatny finansowany przez Urząd Miasta Łodzi. Realizacja programu od dnia 18 września 2017 do 8 października 2017.

 

 

STOP GRYPIE

 

 

Szczepienia p/grypie od 18.09 do 6.10

 

zapisy i informacje w rejestracji placówek.

 

 

Uprawnienia do BEZPŁATNYCH szczepień:

 

  • mieszkańcy Łodzi powyżej 65 roku życia

  • osoby zamieszkujące w domach pomocy społecznej

  • bezdomni przebywający w schroniskach

  • pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • pracownicy domów pomocy społecznej

  • pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych

  • funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

  • funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi

Warunkiem zaszczepienia pracowników w.w. instytucji jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

TOP GRYPIE

 

 

 

Szczepienia p/grypie od 18.09 do 6.10

zapisy i informacje w gabinetach zabiegowych