Cyfryzacja aparatów RTG Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157.

Utworzono: wtorek, 25 wrzesień 2018 19:45
Opublikowano: wtorek, 25 wrzesień 2018 19:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 14

OPIS MODELU INTEGRACJI Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA