Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157.

Utworzono: czwartek, 11 styczeń 2018 20:45
Opublikowano: czwartek, 11 styczeń 2018 20:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY