Prace remontowe budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 - sprawa nr MCM"W"/ZP- 2/2017

Utworzono: czwartek, 06 kwiecień 2017 18:45
Opublikowano: czwartek, 06 kwiecień 2017 18:45

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny i BIOZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Książka przedmiarów - prac zadania 1 - Prace remontowe pomieszczeń w placówce przy al. Piłsudskiego 157

Książka przedmiarów -prac zadania 2 - Modernizacja Poradni Rehabilitacji MCM „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157

Książka przedmiarów - prac zadania 3 -Prace remontowe w pomieszczeniach Przychodni Batory ul. Gorkiego 21a

Książka przedmiarów - prac zadania 4 - Prace remontowe w pomieszczeniach Przychodni Batory ul. Elsnera 19

 

PISMO RZUTY PROJEKTOWE W W.ELEKTRONICZNEJ

Rzut kondygnacji strona zachodnia al. Piłsudskiego 157 - parter

Rzut kondygnacji strona wschodnia al. Piłsudskiego 157 - parter

Rzut rejestracji – Gorkiego 21a

Rzut kondygnacji - Gorkiego 21a

Rzut piętra – Elsnera 19

Rzut parteru - Elsnera 19

Rzut rejestracji – Elsnera 19

 

 

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zadanie nr 1 i 2.