Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157.

Utworzono: poniedziałek, 20 luty 2017 18:45
Opublikowano: poniedziałek, 20 luty 2017 18:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PISMO MODYFIKCJA

MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

 

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyniku postępowania