Remont pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi,al. Piłsudskiego 157. - sprawa nr MCM"W"/ZP- 5/2019

Utworzono: wtorek, 18 czerwiec 2019 15:45
Opublikowano: wtorek, 18 czerwiec 2019 15:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.06.2019r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (18.062019r.)

RYSUNKI – 21 szt. (18.06.2019r.)

RZUTY – 3 szt. (18.06.2019r.)

OPIS TECHNICZNY – 1 plik (18.06.2019r.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 1 plik (18.06.2019r.)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – 1 plik (18.06.2019r.)

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP (04.07.2019r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (17.07.2019r.)