Kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 – etap I Modernizacja instalacji grzewczej. Sprawa nr MCM"W"/ZP- 4/2019

Utworzono: środa, 22 maj 2019 15:45
Opublikowano: środa, 22 maj 2019 15:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (22.05.2019r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (22.05.2019r.)

OPIS TECHNICZNY / PROJEKT – 1 plik (22.05.2019r.)

RYSUNKI – 1 plik / 3 rys. (22.05.2019r.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 1 plik (22.05.2019r.)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – 1 plik (22.05.2019r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (30.05.2019r.)

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP (10.06.2019r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (26.06.2019r.)