Remont – modernizacja pomieszczeń korytarzy Poradni Ortopedycznej, Fizjoterapii, Fizykoterapii oraz Sali Ćwiczeń Fizjoterapii Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157. - sprawa nr MCM"W"/ZP- 2/2019

Utworzono: czwartek, 28 luty 2019 10:45
Opublikowano: czwartek, 28 luty 2019 10:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (28.02.2019r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (28.02.2019r.)

RYSUNKI – 1 folder (28.02.2019r.)

WIZUALIZACJE – 5 folderów (28.02.2019r.)

OPIS TECHNICZNY – 1 plik (28.02.2019r.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 1 plik (28.02.2019r.)

SALA ĆWICZEŃ – 5 plików (28.02.2019r.)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – 1 plik (28.02.2019r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (12.03.2019r.)

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP(18.03.2019r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (04.04.2019r.)