Wymiana nawierzchni parkingowej oraz przebudowa odwodnienia parkingu Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157

Utworzono: wtorek, 05 luty 2019 18:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (05-02-2019)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(05-02-2019)

ARCHITEKTURA – 2 pliki (05-02-2019)

PROJEKT DROGOWY – 5 plików (05-02-2019)

PROJEKT SANITARNY – 16 plików (05-02-2019)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 1 plik(05-02-2019)

ZBIORNIK RETENCYJNY – 2 pliki (05-02-2019)

INFORMACJE DODATKOWE DOT. PROJEKTU SST – 2 pliki (05-02-2019)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – 1 plik (05-02-2019)

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP (20-02-2019)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (07-03-2019)