Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi sprawa MCM „W”/24 / 2018

Utworzono: środa, 24 październik 2018 18:45
Opublikowano: środa, 24 październik 2018 18:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY